• ROK 2020/21

   pridať sa do tímu talentov
  • ČO NÁS ČAKÁ

   najbližší školský rok
    • 1. SFORMOVAŤ TÍM
    • naši budúci hrdinovia
    • 2. SÚHLAS SPRÁVCU
    • priestor a termín
    • 3. DLHÁ CESTA
    • v ústrety talentu
  • VÁŠ ZÁUJEM

   registračný formulár
  • NAŠE PODMIENKY

   realizácie krúžku
    • EFEKTIVITA
    • aspoň 6 hrdinov
    • OZNAM PRIATEĽOM
    • spoločná aktivita
    • FORMÁCIA
    • členov do tímu
  • NÁŠ ZÁVÄZOK

   váš komfort
  • ORGANIZOVAŤ

   proces krúžku
    • ZLADIŤ
    • termín a čas
    • ZABEZPEČIŤ
    • miestnosť
    • KOMUNIKOVAŤ
    • obsadenosť
  • ŠKOLSKÝ ZÁPIS

   naším oznamom
  • CESTA ZA POZNANÍM

   talentu a jeho tajomstiev 
    • ŠTARTUJEME
    • v septembri
    • OBJAVUJEME
    • potenciál
    • PRISTÁVAME
    • v júni
  • POKRAČOVANIE 

   na vyššie úrovne
  • POČAS PRÁZDNIN

   pripravujeme školský rok
    • VAŠA REZERVÁCIA
    • predbežný súhlas
    • FORMÁCIA
    • tímu talentov
    • ZÁPIS NA KRÚŽOK
    • pokračovanie v ceste
  • ČAKAJÚ NÁS

   nové výzvy pri dobíjaní talentu
  • Fanúšikovia

  • numerika.sk

   rozvoj myslenia