• SOM UČITEĽ

    • Chcem sa stať trénerom
    • SOM VYCHOVÁVATEĽ

    • Chcem sa stať trénerom
    • SOM ŠTUDENT

    • Chcem sa stať trénerom
   •  

    Veríme, že každý môže nájsť svoju prácu snov.

    Budujte svoju kariéru s nami.

    Chcete sa stať súčasťou nášho dynamického a stále sa rozvíjajúceho tímu?

    Tu je niekoľko možností, ako na to.

     

    Dobrovoľnícka činnosť

    Dobrovoľníctvo je jednou z možností, ako realizovať aktivity a ciele združenia. Ak Vás zaujíma oblasť neformálneho vzdelávania, radi pracujete s deťmi a máte záujem naučiť sa nové veci, ste u nás vítaný.

    Výhodou dobrovoľníctva je získanie skúseností, nových zručností a kvalitných referencií. Dobrovoľníctvo je taktiež cenené pre nadväzovanie kontaktov a vytváranie nových príležitostí do budúcna. 

    Dobrovoľníkom sa môže stať každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov - študent, nezamestnaná či zamestnaná osoba.

    Dobrovoľníkom sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jej zákonného zástupcu.

     

    Absolventská prax

    Cieľom absolventskej praxe je umožniť študentom po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej školy zapojiť sa do pracovného procesu, vybudovať si pracovné návyky a pomôcť so získaním praxe.

    Absolventská prax je pre mnohých prestupnou bránou od školy k prvému zamestnaniu.

    Odštartujte svoju kariéru a staňte sa lektorom programu hravej matematiky! Nadobudnete mnohé odborné a praktické zručnosti a rozšírite si možnosti pre budúce uplatnenie na trhu práce.

    Absolventská prax je určená pre absolventov stredných a vysokých škôl do 26 rokov, ktorý ukončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelné platené zamestnanie. Podmienkou je evidencia na Úrade práce minimálne 3 mesiace.

     

    Stáž - INTERSHIP

    Ste študent a hľadáte zmysluplnú brigádu popri škole? Staňte sa lektorom programu hravej matematiky! Získate neoceniteľné praktické zručnosti a referencie pre svoje budúce pracovné uplatnenie.

    Už počas školy môžete nadobudnúť prvé pracovné skúsenosti a najmä nájsť to, čo Vás baví. Neváhajte ani sekundu a myslite na svoju budúcnosť. Je to jedinečná príležitosť nahliadnuť do chodu organizácie, zistiť ako funguje a podieľať sa na jeho aktivitách. Zamestnávatelia vždy ocenia iniciatívnych a aktívnych ľudí so skúsenosťami a praxou.

     

    Nevyhovuje Vám ani jedna z týchto možností, ale máte záujem stať sa členom nášho združenia a lektorom programu mentálnej aritmetiky? Aj v tom prípade nás kontaktuje, nájdeme vhodný spôsob, ako na to.

     

     

  • Najlepšie investičné príležitosti sú vo vzdelávaní.

   Rýchla návratnosť vašej investície, už za 3 mesiace.
    • Trénerský kurz

    • JUNIOR

    • Úroveň pre začínajúcich trénerov:

     tematický celok programu obsahuje

     • NUMERIKA 0
     • NUMERIKA 1

      

     Zloženie školenia:

     program NUMERIKA 0 pre MŠ a NUMERIKA 1 pre ZŠ

     Tematická oblasť: sčítanie a odčítanie 

     • Krúžok pre MŠ - Numerika 0

     • Krúžok pre ZŠ - Numerika 1

      

     Priebeh:

     • Školenie I. - metodika (5 hod.)

     • Domáci tréning

     • Otestovanie - zvládnutie metodiky Školenie II. - organizačné záležitosti (5 hod)

     • Pozorovanie hodiny – min. 3x (nový záujemca absolvuje aspoň 3 hodiny s trénerom, odpozoruje tréning v praxi, pomôže ako asistent, vyskúša si výučbu)

     • Certifikácia nového trénera - ste pripravený na realizáciu programu

     • Dĺžka celého procesu a zaškolenia 1 – 2 mesiace

      

     Podmienky:

     • Chuť sa učiť nové veci

     • Aktívny prístup

     Pozitívny vzťah k deťom (a k učeniu)

     • Samostatnosť, zodpovednosť

     • VŠ vzdelanie, pedagogické vzdelanie je výhodou

      

     Cena školenia:

     • Pre individuálnych záujemcov – 149 €

     • Pre študentov, mamičky na MD, znevýhodnené osoby – 69 € + pomôcky 15 € (počítadlo, manuál, pracovný zošit, prístup do online platformy)

     • Pre školu, organizáciu - 249 € + licencia na rok - 300€ + pomôcky 100 - 200€ (2x veľké učiteľské počítadlo, skákacie počítadlo, 50ks detských počítadiel, 50ks pracovných zošitov pre deti, učiteľské manuály, prístup do online platformy, iné edukačné pomôcky)

        

     Čo získate školením?

     Po absolvovaní školenia môžete realizovať program v materských školách, základných školách, CVČ a ďalších inštitúciách na základe dohody. Program môžete realizovať samostatne – ako náš partner alebo v spolupráci s nami (OZ AMA). Bližšie informácie a podmienky spolupráce dohodneme individuálne.

      

     Termíny školení

     Počet účastníkov školenia: min. 4 – 12 osôb. V prípade záujmu nás kontaktujte, informujeme Vás o plánovaných školeniach.

      

      

    PREDBEŽNÝ ZÁUJEMZÁVEZNÁ PRIHLÁŠKA
   • S vyššou kvalifikáciou sa zvyšuje Vaša odmena za realizáciu programu.

    • Trénerský kurz

    • SENIOR

    • Chcete sa ďalej posúvať a zvyšovať svoje možnosti? Školenie SENIOR TRÉNER prináša ďalšie úrovne pre pokročilých.

     Školenie je možné absolvovať po zvládnutí Basic školenia a úspešnej realizácii programu min. jeden šk. rok.

     Cena školenia je 69 € pre všetkých našich členov, ktorí absolvovali Basic školenie

      

     Zloženie školenia:

      

     Priebeh:

     • Školenie I. - metodika (5 hod.)

     • Domáci tréning

     • Otestovanie - zvládnutie metodiky

     • Pozorovanie hodiny – min. 3x (nový záujemca absolvuje aspoň 3 hodiny s trénerom, odpozoruje tréning v praxi, pomôže ako asistent, vyskúša si výučbu)

     • Certifikácia trénera na ďalšiu úroveň

      

     Podmienky:

     • Chuť sa učiť nové veci

     • Aktívny prístup

      Pozitívny vzťah k deťom (a k učeniu)

     • Samostatnosť, zodpovednosť

     • VŠ vzdelanie, pedagogické vzdelanie je výhodou

      

     Dĺžka celého procesu a zaškolenia: 1 – 2 mesiace

      

     Cena školenia:

     • Pre individuálnych záujemcov – 149 €

     • Pre študentov, mamičky na MD, znevýhodnené osoby – 69 € + pomôcky 15 € (počítadlo, manuál, pracovný zošit, prístup do online platformy)

     • Pre školu, organizáciu - 249 € + licencia na rok - 300€ + pomôcky 100 - 200€ (2x veľké učiteľské počítadlo, skákacie počítadlo, 50ks detských počítadiel, 50ks pracovných zošitov pre deti, učiteľské manuály, prístup do online platformy, iné edukačné pomôcky)

        

     Čo získate školením?

     Po absolvovaní školenia môžete realizovať program v materských školách, základných školách, CVČ a ďalších inštitúciách na základe dohody. Program môžete realizovať samostatne – ako náš partner alebo v spolupráci s nami (OZ AMA). Bližšie informácie a podmienky spolupráce dohodneme individuálne.

      

     Termíny školení

     Počet účastníkov školenia: min. 4 – 12 osôb. V prípade záujmu nás kontaktujte, informujeme Vás o plánovaných školeniach.

      


    • PREDBEŽNÝ ZÁUJEMZÁVEZNÁ PRIHLÁŠKA
     • Trénerský kurz

     • EXPERT

     • Úroveň pre začínajúcich trénerov:

      tematický celok programu obsahuje

       

      Zloženie školenia:

       

      Priebeh:

       

      Podmienky:

      • Chuť sa učiť nové veci

      • Aktívny prístup

       Pozitívny vzťah k deťom (a k učeniu)

      • Samostatnosť, zodpovednosť

      • VŠ vzdelanie, pedagogické vzdelanie je výhodou

       

      Cena školenia:

      • Pre individuálnych záujemcov – 149 €

      • Pre študentov, mamičky na MD, znevýhodnené osoby – 69 € + pomôcky 15 € (počítadlo, manuál, pracovný zošit, prístup do online platformy)

      • Pre školu, organizáciu - 249 € + licencia na rok - 300€ + pomôcky 100 - 200€ (2x veľké učiteľské počítadlo, skákacie počítadlo, 50ks detských počítadiel, 50ks pracovných zošitov pre deti, učiteľské manuály, prístup do online platformy, iné edukačné pomôcky)

         

      Čo získate školením?

      Po absolvovaní školenia môžete realizovať program v materských školách, základných školách, CVČ a ďalších inštitúciách na základe dohody. Program môžete realizovať samostatne – ako náš partner alebo v spolupráci s nami (OZ AMA). Bližšie informácie a podmienky spolupráce dohodneme individuálne.

       

      Termíny školení

      Počet účastníkov školenia: min. 4 – 12 osôb. V prípade záujmu nás kontaktujte, informujeme Vás o plánovaných školeniach.


       

     PREDBEŽNÝ ZÁUJEMZÁVEZNÁ PRIHLÁŠKA
     • Trénerský kurz

     • MASTER

     • Úroveň pre trénerov:

      tematický celok programu obsahuje

       

      Zloženie školenia:

       

      Priebeh:

       

       Podmienky:

      • Chuť sa učiť nové veci

      • Aktívny prístup

       Pozitívny vzťah k deťom (a k učeniu)

      • Samostatnosť, zodpovednosť

      • VŠ vzdelanie, pedagogické vzdelanie je výhodou

       

      Cena školenia:

      • Pre individuálnych záujemcov – 149 €

      • Pre študentov, mamičky na MD, znevýhodnené osoby – 69 € + pomôcky 15 € (počítadlo, manuál, pracovný zošit, prístup do online platformy)

      • Pre školu, organizáciu - 249 € + licencia na rok - 300€ + pomôcky 100 - 200€ (2x veľké učiteľské počítadlo, skákacie počítadlo, 50ks detských počítadiel, 50ks pracovných zošitov pre deti, učiteľské manuály, prístup do online platformy, iné edukačné pomôcky)

         

      Čo získate školením?

      Po absolvovaní školenia môžete realizovať program v materských školách, základných školách, CVČ a ďalších inštitúciách na základe dohody. Program môžete realizovať samostatne – ako náš partner alebo v spolupráci s nami (OZ AMA). Bližšie informácie a podmienky spolupráce dohodneme individuálne.

       

      Termíny školení

      Počet účastníkov školenia: min. 4 – 12 osôb. V prípade záujmu nás kontaktujte, informujeme Vás o plánovaných školeniach.

       


     PREDBEŽNÝ ZÁUJEMZÁVEZNÁ PRIHLÁŠKA
    • Po absolvovaní školenia to nekončí.

     Stále máte u nás podporu, sme tu kedykoľvek pre Vás.
     • Cenotvorba balíku: 

      • Cena práce školiteľa - 10€/ hod., pri zaškolení na N1 cca 10hod. - 100€

      • Materiál - 15€ (zošit, soroban) • Profit - 50€

      • Prevádzkové náklady - 20€

      • Spolu: 185€

       

      Platové ohodnotenie lektorov:

      • Podľa druhu úväzku (SZČO, dohoda o prac. Činnosti... )

      • Podľa zvládnutej úrovne - od 5 - 10€/ hod.

      • UROBIŤ KALKULÁCIU !! Tabuľku odmien

       

    • V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 

     info@ozama.sk          0944 647 415
    • SOCIÁLNE SIETE