• SOM UČITEĽ
    • Chcem sa stať trénerom
    • SOM VYCHOVÁVATEĽ
    • Chcem sa stať trénerom
    • SOM ŠTUDENT
    • Chcem sa stať trénerom
    • SOM TRÉNER
    • Chcem sa stať trénerom
     • JUNIOR TRÉNER
     • SENIOR TRÉNER
     • EXPERT TRÉNER
     • MASTER TRÉNER
    • Trénerský kurz

    • JUNIOR

    • Úroveň školenia

     NUMERIKA pre MŠ a NUMERIKA pre ZŠ

     Tematická oblasť: sčítanie a odčítanie pre začiatočníkov

      

     Priebeh školenia

     • Školenie I. - metodická časť (5 hod.)

     • Domáci tréning

     • Školenie II. - otestovanie - zvládnutie metodiky + organizačné záležitosti (5 hod)

     • Pozorovanie hodiny – min. 3x (nový záujemca absolvuje aspoň 3 hodiny s trénerom, odpozoruje tréning v praxi, pomôže ako asistent, vyskúša si výučbu)

     • Certifikácia nového trénera - ste pripravený na realizáciu programu

     • Dĺžka celého procesu a zaškolenia 1 – 2 mesiace

      

     Podmienky

     • Chuť učiť sa nové veci

     • Aktívny prístup

     Pozitívny vzťah k deťom (a k učeniu)

     • Samostatnosť, zodpovednosť

     • VŠ vzdelanie, pedagogické vzdelanie je výhodou

      

     Cena školenia

     • Pre individuálnych záujemcov – 149 € + pomôcky 

     • Pre študentov, mamičky na MD, znevýhodnené osoby – 69 € + pomôcky 

     • Pre školu, organizáciu - 249 € + licencia na rok - 300€ + metodické materiály a didaktické pomôcky.

        

     Čo získate školením?

     Po absolvovaní školenia môžete realizovať program v materských školách, základných školách, CVČ a ďalších inštitúciách na základe dohody. Program môžete realizovať samostatne – ako náš partner alebo v spolupráci s nami (OZ AMA). Bližšie informácie a podmienky spolupráce upresníme na základe individuálnej dohody.

     Finančné ohodnotenie - od 6,50 € / hod. 

      

     Termíny školení

     V prípade záujmu nás kontaktujte, informujeme Vás o plánovaných školeniach.

     Počet účastníkov školenia: min. 4 – 12 osôb.

      

      

    PREDBEŽNÝ ZÁUJEM
   • S vyššou kvalifikáciou sa zvyšuje Vaša odmena za realizáciu programu.

    • Trénerský kurz

    • SENIOR

    • Chcete sa ďalej posúvať a zvyšovať svoje možnosti? 

     Školenie SENIOR TRÉNER prináša ďalšie úrovne pre pokročilých.

      

     Úroveň školenia

     NUMERIKA pre ZŠ

     Tematická oblasť: sčítanie a odčítanie pre pokročilých

      

     Priebeh školenia

     • Školenie I. - metodika (5 hod.)
     • Domáci tréning
     • Otestovanie - zvládnutie metodiky
     • Pozorovanie hodiny – min. 3x (nový záujemca absolvuje aspoň 3 hodiny s trénerom, odpozoruje tréning v praxi, pomôže ako asistent, vyskúša si výučbu)
     • Certifikácia trénera na ďalšiu úroveň
     • Dĺžka celého procesu a zaškolenia: 1 – 2 mesiace

      

     Podmienky

     • Školenie je možné absolvovať po zvládnutí kurzu JUNIOR a realizácii programu min. jeden školský rok.

      

     Cena školenia 

     69 € pre všetkých

        

     Čo získate školením?

     Zvýšenie finančného ohodnotenia - od 7,50 € / hod.

      

     Termíny školení

     V prípade záujmu nás kontaktujte, informujeme Vás o plánovaných školeniach.

     Počet účastníkov školenia: min. 4 – 12 osôb.

      

    • PREDBEŽNÝ ZÁUJEM
     • Trénerský kurz

     • EXPERT

     • Úroveň školenia

      NUMERIKA pre ZŠ

      Tematická oblasť: násobenie a delenie

       

      Priebeh školenia

      • Školenie I. - metodická časť (5 hod.)
      • Domáci tréning
      • Školenie II. - otestovanie - zvládnutie metodiky + organizačné záležitosti (5 hod)
      • Pozorovanie hodiny – min. 3x (nový záujemca absolvuje aspoň 3 hodiny s trénerom, odpozoruje tréning v praxi, pomôže ako asistent, vyskúša si výučbu)
      • Certifikácia nového trénera - ste pripravený na realizáciu programu
      • Dĺžka celého procesu a zaškolenia 1 – 2 mesiace

       

      Podmienky

      • Školenie je možné absolvovať po zvládnutí predošlých kurzov a realizácii programu min. dva školské roky.

       

      Cena školenia

      69 € pre všetkých

         

      Čo získate školením?

      Zvýšenie finančného ohodnotenia - od 8,50 € / hod.

       

       Termíny školení

      V prípade záujmu nás kontaktujte, informujeme Vás o plánovaných školeniach.

      Počet účastníkov školenia: min. 4 – 12 osôb.

       

       

     PREDBEŽNÝ ZÁUJEM
    • Po absolvovaní školenia to nekončí.

     Stále máte u nás podporu, sme tu kedykoľvek pre Vás.
     • Trénerský kurz

     • MASTER

     • Priebeh školenia

      •  Certifikácia a verifikácia zručností a vedomostí nadobudnutých v predošlých kurzoch.

       

       Podmienky

      • Školenie je možné absolvovať po zvládnutí predošlých kurzov a realizácii programu min. tri školské roky.

       

      Cena školenia

      100 € pre všetkých

         

      Čo získate školením?

      Zvýšenie finančného ohodnotenia - od 9,50 € / hod.

      Možnosť školiť nových trénerov.

       

      Termíny školení

      V prípade záujmu nás kontaktujte, informujeme Vás o plánovaných školeniach.

      Počet účastníkov školenia: min. 4 – 12 osôb.

       

       

     PREDBEŽNÝ ZÁUJEM
    • Najlepšie investičné príležitosti sú vo vzdelávaní.

     Rýchla návratnosť Vašej investície, už za 3 mesiace.
     •  

      Veríme, že každý môže nájsť prácu svojich snov.

      Budujte svoju kariéru s nami.

      Chcete sa stať súčasťou nášho dynamického a stále sa rozvíjajúceho tímu?

      Tu je niekoľko možností, ako na to.

       

      Dobrovoľnícka činnosť

      Dobrovoľníctvo je jednou z možností, ako realizovať aktivity a ciele združenia. Ak Vás zaujíma oblasť neformálneho vzdelávania, radi pracujete s deťmi a máte záujem naučiť sa nové veci, ste u nás vítaný.

      Výhodou dobrovoľníctva je získanie skúseností, nových zručností a kvalitných referencií. Dobrovoľníctvo je taktiež cenené pre nadväzovanie kontaktov a vytváranie nových príležitostí do budúcna. 

      Dobrovoľníkom sa môže stať každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov - študent, nezamestnaná či zamestnaná osoba.

      Dobrovoľníkom sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jej zákonného zástupcu.

       

      • Školenie zdarma
      • Realizácia programu aj s finančnou podporou ÚPSVaR

       

       

      Absolventská prax

      Cieľom absolventskej praxe je umožniť študentom po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej školy zapojiť sa do pracovného procesu, vybudovať si pracovné návyky a pomôcť so získaním praxe.

      Absolventská prax je pre mnohých prestupnou bránou od školy k prvému zamestnaniu.

      Odštartujte svoju kariéru a staňte sa trénerom programu hravej matematiky! Nadobudnete mnohé odborné a praktické zručnosti a rozšírite si možnosti pre budúce uplatnenie na trhu práce.

      Absolventská prax je určená pre absolventov stredných a vysokých škôl do 26 rokov, ktorý ukončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelné platené zamestnanie. Podmienkou je evidencia na Úrade práce minimálne 3 mesiace.

       

      • Školenie zdarma
      • Realizácia programu s finančnou podporou ÚPSVaR

       

       

      Stáž - INTERSHIP

      Ste študent a hľadáte zmysluplnú brigádu popri škole? Staňte sa trénerom programu hravej matematiky! Získate neoceniteľné praktické zručnosti a referencie pre svoje budúce pracovné uplatnenie.

      Už počas školy môžete nadobudnúť prvé pracovné skúsenosti a najmä nájsť to, čo vás baví. Neváhajte ani sekundu a myslite na svoju budúcnosť. Je to jedinečná príležitosť nahliadnuť do chodu organizácie, zistiť ako funguje a podieľať sa na jeho aktivitách. Zamestnávatelia vždy ocenia iniciatívnych a aktívnych ľudí so skúsenosťami a praxou.

       

      • Školenie zdarma
      • Realizácia programu aj s finančnou podporou ÚPSVaR

       

      Nevyhovuje Vám ani jedna z týchto možností, ale máte záujem stať sa členom nášho združenia a lektorom NUMERIKY? Aj v tom prípade nás kontaktuje, nájdeme vhodný spôsob, ako na to.

       

       

    • V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 

     info@ozama.sk          0944 647 415
    • SOCIÁLNE SIETE

     • Doučovateľ matematiky

      • Úväzok:
       min. 6 hodín
       Dátum nástupu:
       01.02.2021
      • Požiadavky: