• Japonská metóda počítania

    • V programe Numerika využívame špeciálnu metódu rýchleho počítania spamäti, ktorá komplexe zapája centrá v mozgu. Ich zapájaním a trénovaním sa dieťa stáva pozornejším, sebavedomejším a vnímavejším. Začína lepšie chápať matematiku, prírodné vedy a ľahko sa učí cudzie jazyky. Tým sa úspešne realizuje vo svojom osobnom živote a má predpoklad na správny výber povolania do budúcnosti. 

      

      

     10 dôvodov, prečo začať s programom Numeriky:

     1. základ pre sebarealizáciu v živote 

     2. zlepšenie kognitívnych funkcií - schopnosť efektívne sa učiť

     3. zlepšenie logického myslenia, pamäte, pozornosti a kreativity 

     4. všestranný rozvoj dieťaťa - od matematiky až po umenie

     5. zlepšenie schopnosti učiť sa cudzie jazyky

     6. zvýšenie sebavedomia

     7. rozvoj orientačného reflexu a samostatnosti

     8. rozvoj tímových a líderských schopností

     9. vysoký predpoklad prijatia na prestížnu univerzitu doma alebo v zahraničí

     10. správny výber celoživotnej profesie s vysokým ohodnotením

      

     Čo prináša program Numerika:

     • efektívne učenie sa a výsledky už po 3 mesiacoch

     • objektívne hodnotenie dosahovaných výsledkov každého dieťaťa

     • individuálny prístup lektora a starostlivosť o každé dieťa v skupine

     • všetky vekové skupiny - od predškolskej prípravky a žiakov základných škôl

     • interaktívne tréningy iba 1x týždenne (max. 90min.)

     • všetky potrebné pomôcky a metodické materiály sú prispôsobené programu

     • domáci tréning na online e-trenažéri

     • certifikovaní lektori a konzultácie so skúsenými a kvalifikovanými odborníkmi 

      

     Viac informácii sa dozviete na stránke facebook.com/numerika.sk a v sekcii ČLÁNKY

  • Tréning kognitávnych funkcii a podpora matematického myslenia je najlepšou investíciou do budúcnosti vášho dieťaťa.