• Naše formy metodickej podpory

    • Prezenčne
    • Podpora doučujúceho priamo na škole, aj formou hospitácie

    • Dištančne
    • Šetríme čas doučujúcemu, aby sa kvalitne pripravil na doučovanie

    • Telefonicky
    • Konzultačný operátor je vždy pripravený riežiť akékoľvek požiadavky

    • 1. hodina mesačne
    • To je náš minimálny záväzok individuálnej podpory 1 na 1

    • Audio-vizuálny obsah
    • Doučujúci si sám operatívne doplňuje vedomosti zo školiacich webinárov

    • Podporné materiály
    • Samozrejmosťou sú aj potrebné podporné materiály a pomôcky

   • Metodický konzultant

   • Telefonická podpora doučujúcemu slúži na na okamžité riešenie problémov.

    +421 950 641 505

   • Dotazník metodickej podpory

   • Dotazník k metodickej podpore slúži doučujúcemu na prioritné riešenie akýchkoľvek jeho požiadaviek.

    Otvoriť

  • On-line materiály

   Doučujúci si sám dokáže operatívne stanoviť čas na metodickú podporu podľa jeho možností. Táto podpora je súčasťou individuálnej odpory.