• ČO JE TO NUMERIKA

   • Program NUMERIKA je postavený na kompetenčnom vzdelávaní, ktoré rozvíja osobnosť dieťaťa a jeho kľúčové kompetencie v prepojení na prácu a porozumenie informáciám získaním základnej schopnosti učiť sa s porozumením.

     

    Inovácia spočíva v prepojení edukačného nástroja (počítadlo) so simulačnou tréningovou aplikáciou, ktorá urýchľuje vzdelávací proces hravou formou ako pre samotného užívateľa tak aj pre edukačného trénera.

    Skupinová forma tréningu je zameraná nie len na kompetenčné modely spôsobilosti, ale aj na rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa, ktorá je prepojená aj s rozvojom sociálnych zručností a emociálnej inteligencie.

    Už v krátkom čase sa dostavujú viditeľné výsledky, ktoré ovplyvňujú dosahovanie školských výsledkov a významne skracujú strávený čas učením sa ako pre dieťa tak aj pre rodiča. Učiteľ tak v škole pracuje s kvalitne pripraveným žiakom čo má veľký prínos pre samotný vzdelávací proces ako aj motiváciu dosahovať radosť z učenia. 

    Významným prvkom pre rozhodovanie sa rodiča investovať do prípravy a vzdelania svojho dieťaťa je hlavne postavené na cenovej dostupnosti kvalitných programov priamo na školách.

    Program je výnimočný svojim zameraných na praktické kompetenčné vzdelávanie orientované na budúcnosť v prepojení na matematiku a prácu s informáciami ako aj porozumením číslam a podporu smerujúcej k finančnej gramotnosti, ktorá nie je postavená len na porozumení finančných odborných termínov ale na porozumení tomu ako čísla pracujú a z akého informačného zdroja pochádzajú.     

    Program vo forme Krúžku je určený deťom vo veku 4 až 15 rokov a služba je určená aj rodičom vo forme kvalitnej starostlivosti vo voľnom čase v prepojení na edukáciu ich detí. 

    Program a edukačná tréningová aplikácia sú pripravované aj pre distribúciu vo forme programovej licencie pre školy a žiakov formou užívateľskej licencie. 


   • ČO PONÚKAME

   • Produkt - Edukačný program NUMERIKA
    Služby - Krúžok NUMERIKA ako prezenčná a dištančná skupinová aj individuálna forma priamo na školách po vyučovaní
   • VIAC O PROGRAME
  • INOVÁCIE, BUDÚCNOSŤ, ROVNOSŤ

   Náš program význame prispieva k celkovej orientácii dietaťa v učive a tým pádom aj vo svete. Deti vedieme k tým správnym hodnotám a občianskej uvedomelosti.
   • PRÍNOS PRE VAŠU INŠTITÚCIU

   •  

    zlepšenie výsledkov žiakov a celkového hodnotenia školy

    zapojenie sa do globálnych európskych projektov 

      

     

     

  • CENNÍK

   investícia do skutočných hodnôt
   •  

    1€ na žiaka / mesiac (nad 200 detí)

    x€ na žiaka/ mesiac (do 200 detí)

     

    Licencia  - 300 - 500 €/ rok

     

    cena zahŕňa: učebné materiály, vyškolenie lektorov, prístup do EDUPAGE

     

     

   PREDBEŽNÝ ZÁUJEMZÁVEZNÁ PRIHLÁŠKAREGIÓNY
  • V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

   info@ozama.sk          0944 647 415
  • SOCIÁLNE SIETE