Prihláška na štúdium na našej škole

 

Elektronická prihláška za člena Akadémie mentálnych algoritmov nahrádzadza tlačenú formu žiadosti o členstvo v OZ AMA.
Po elektronickom vyplnení je prihlášku podľa možností potrebné vytlačiť a podpísať.

 

Podpísanú prihlášku je potrené doručiť lokálnemu koordinátorovi a to buď pred začatím alebo na začiatku záujmových aktivít. Koordinátor doručí túto prihlášku osobne alebo poštou na adresu Kancelárie OZ AMA, Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice.   

 

Ak si po vyplnení prihlášky uložíte generovaný kód, budete sa môcť k nej vrátiť a vytlačiť ju aj neskôr. Následne sa po vyplnení prihlášky začne proces spracovania a schváľovania prihlášky. Súčasťou spracovania prihlášky je registračný príspevok, ktorý je potrebné uhradiť na bankový účet združenia.

 

  Registračný príspevok:      10 EUR - jednorázovo
  Variabilný symbol:        Iba prvých 6 čísel rodného čísla člena        
  Správa pre adresáta:   Priezvisko a meno člena (dieťa)
  Účet IBAN:   SK37 8330 0000 0029 0110 7146  

 

QR kód pre platbu mobilom. Stačí ho v bankovej aplikácii oskenovať, doplniť údaje ako VS a správa pre adresáta.

 

 

 

Rodné číslo - upozornenie:

Pri vyplňaní prihlášky nezadávajte celé rodné číslo ale iba prvých 6 čísel !!! Napríklad: 091201

 

Číslo bude tvoriť aj váš Variabilný Symbol pri úhrade registračného príspevku.

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


V zmysle stanov členstvo v Akadémii mentálnych algoritmov vzniká až dňom pripísania registračného a následne členského príspevku na bankový účet združenia.

Až po spracovaní príhlašky a pripísaní registračného príspevku bude členstvo platné.

Prostredníctvom informačného systému EduPage budete emailom informovaný o všetkých potrebných informáciach ako aj o aktivitách a platbách spojených s členstvom v akadémii.