• Program NUMERIKA

  Ako postupovať pri registrácií:

  Nie je potrebné vyplňať cele rodné číslo vášho dieťaťa!!!

  Pri vyplňaní Rodného čísla stačí vyplniť iba prvých 6 čisel a nasledne zadat 1111.

  Dátum narodenia dieťaťa sa automaticky vyplní sám a je potrebné skontrolovať správnosť datumu narodenia.

  Po overení registračných údajov vás budeme e-mailom alebo telefonicky prípadne kontaktovať na kontakty uvedené v sekcii rodičia.

  Prosím zadajte aj vám vyhovujúci termín, aby sme vás vedeli predbežne zaradiť do online skupín.

   

  NUMERIKA organizovaná naším združením:

  Online skupiny budú začínať najneskôr od pondelka 03.10.2022 a podľa dohody aj skôr.

  Minimálny počet detí v online skupine je 3

  Maximálny počet detí v online skupine je 5.

  Mesačný skupinový príspevok je 30 EUR

   

  V prípade individuálnej formy je mesačný príspevok 60 EUR

   

  V prípade Krúžku priamo na škole organizovaného školským CVČ

  je portebné ku školskému príspevku pripočítať aj náš príspevok vo výške 15 EUR.

  Každé mesto má stanovené prispevky na záujmovú činnosť podľa VZN a v každom meste sú tieto príspevky rôzne.

   

  Napríklad v meste Košice:

  CVČ príspevok za Krúžok Numerika na školský účet je mesačne 4 EUR + príspevok na účet Numeriky je 15 EUR

  Spolu je to mesačne 4 + 15 = 19 EUR

  Výšku školského príspevku na krúžok stanovuje priamo škola!!!

   

  V prípade otázok nas kontaktuje na čísle +421 944 647 415 alebo písomne na info@numerika.sk

   

  Registrácia

  Ak si želáte vyplniť žiadosť, zvoľte si vašu kategóriu:


  Zobraziť / Upraviť žiadosť

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť zaregistrovanú žiadosť, zadajte Váš registračný kód a zvoľte si požadovanú funkciu.
  Registračný kód žiadosti: