• Hľadáme talenty pre naše aktivity


  • Veríme, že tak ako my, každý môže mať prácu svojich snov, ktorá ho bude baviť a napĺňať :-) 
   Chcete sa stať súčasťou nášho dynamického a stále sa rozvíjajúceho tímu? Tu je niekoľko možností, ako na to.

    

   Dobrovoľnícka činnosť

   Dobrovoľníctvo je jednou z možností, ako realizovať aktivity a ciele združenia. Ak Vás zaujíma oblasť neformálneho vzdelávania, radi pracujete s deťmi a máte záujem naučiť sa nové veci, ste u nás vítaný.

   Výhodou dobrovoľníctva je získanie skúseností, nových zručností a kvalitných referencií. Dobrovoľníctvo je taktiež cenené pre nadväzovanie kontaktov a vytváranie nových príležitostí do budúcna.  

   Dobrovoľníkom sa môže stať každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov - študent, nezamestnaná či zamestnaná osoba. 

   Dobrovoľníkom sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jej zákonného zástupcu.

    V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

    

   Absolventská prax

   Cieľom absolventskej praxe je umožniť študentom po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej školy zapojiť sa do pracovného procesu, vybudovať si pracovné návyky a pomôcť so získaním praxe. 

   Absolventská prax je pre mnohých prestupnou bránou od školy k prvému zamestnaniu. 

   Odštartujte svoju kariéru a staňte sa lektorom programu mentálnej aritmetiky! Nadobudnete mnohé odborné a praktické zručnosti
   a rozšírite si možnosti pre budúce uplatnenie na trhu práce. 

   Absolventská prax je určená pre absolventov stredných a vysokých škôl do 26 rokov, ktorý ukončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelné platené zamestnanie. Podmienkou je evidencia
   na Úrade práce minimálne 3 mesiace.

    V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

    

   Stáž

   Ste študent a hľadáte zmysluplnú brigádu popri škole? Staňte sa lektorom programu mentálnej aritmetiky! Získate neoceniteľné praktické zručnosti a referencie pre svoje budúce pracovné uplatnenie. 

   Už počas školy môžete nadobudnúť prvé pracovné skúsenosti a najmä nájsť to, čo Vás baví. Neváhajte ani sekundu a myslite na svoju budúcnosť. Je to jedinečná príležitosť nahliadnuť do chodu organizácie, zistiť ako funguje a podieľať sa na jeho aktivitách. Zamestnávatelia vždy ocenia iniciatívnych a aktívnych ľudí so skúsenosťami a praxou. 

   V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt


   Nevyhovuje Vám ani jedna z týchto možností ale máte záujem stať sa členom nášho združenia a lektorom programu mentálnej aritmetiky? Aj v tom prípade nás kontaktuje, nájdeme vhodný spôsob, ako na to: Kontakt 

    

  • zatiaľ žiadne údaje