• Čo je to mentálna aritmetika
   • Čo je to mentálna aritmetika

   • 27.02.2020 10:57
   • Mentálna aritmetika je patentovaný metodický (tréningový) program rozvoja duševných schopností a tvorivého potenciálu s pomocou aritmetických operácii na japonskom Sorobane
   • a to bez použitia počítača, kalkulačky, písomných pomôcok.. iba presúvaním kamienkov počítadla v mysli (spamäti).

     

    Cieľom tréningového programu je trénovať mozog pre maximálnu rýchlosť prijatia a spracovania akejkoľvek informácie. Dochádza pritom k rozvoju mozgu - jeho pravej aj ľavej hemisféry. Tak sa vytvára základ pre to, aby si dieťa (človek) mohlo rýchlo a efektívne osvojiť akúkoľvek inú metodiku (učenie cudzích jazykov, exaktných vied, umelecké činnosti, atď.)

    Cieľom programu je umožniť dieťaťu rozvinúť jeho schopnosti tvorivého potenciálu, inteligencie a systém kognitívnych funkcií už v ranom veku. K harmonickému rozvoju a prepojeniu oboch hemisfér mozgu docháza počas intenzívneho cvičenia so špeciálnou pomôckou - počítadlom SOROBAN.

     

    Dnešné poznatky a skúsenosti dokazujú, že vplyv sorobanu má na deti a človeka vôbec oveľa širší záber, ako si vieme predstaviť. Najmä u detí sa zlepšuje nielen rýchle počítanie spamäti (čo je vedľajším produktom s pozitívnym výsledkom) ale zlepšujesa aj:

    - koncentrácia pozornosti,

    - fotografická (eidetická) pamäť,

    - presnosť a rýchlosť reakcií,

    - zvýšenie sebadôvery,

    - rozvoj tvorivého (kreatívneho) myslenia,

    - rozvoj logického myslenia,

    - zlepšenie sústredenosti, sluchu a zraku,

    - rozvoj predstavivosti a fantázie.

     

    To má za následok možnosť rozvinúť u každého človeka vnútorné schopnosti, ktoré sú zdrojom jeho vnútronej energie a sily, prekonávať prekážky, efektívne riešiť životné situácie a určovať si nové ciele ako v súkromnom, aj tak v pracovnom živote. U detí sa dostaví úspech v samotnom učení sa. 

     

    Pre dnešnú spoločnosť je veľmi dôležité vytvoriť podmienky pre budúci vývoj a vedomostnú ekonomiku a pre ekonomiku má veľký význam rozumieť základným matematickým operáciám. To je základ, ktorý mentálna aritmetika umožňuje vytvoriť. 

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov
 • MÁM ZÁUJEM

  aktuálne prebieha registrácia
 • FANÚŠIKOVIA