• ČO JE TO NUMERIKA

   • Program NUMERIKA je postavený na interdisciplinárnom vzdelávaní, ktoré rozvíja osobnosť dieťaťa a jeho kľúčové kompetencie v prepojení na prácu s informáciami ako aj získaním základnej schopnosti učiť sa s porozumením.

     

    Inovácia spočíva v prepojení edukačného nástroja (počítadlo) so simulačnou tréningovou aplikáciou,
    ktorá urýchľuje vzdelávací proces hravou formou ako pre učiteľa tak aj pre učiaceho sa.

    Skupinová forma tréningu je zameraná nie len na kompetenčné modely spôsobilosti, ale aj na rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa, ktorá je prepojená aj s rozvojom sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie.

    Už v krátkom čase sa dostavujú viditeľné znaky, ktoré ovplyvňujú dosahovanie školských výsledkov a významne skracujú strávený čas učením sa ako pre dieťa tak aj pre rodiča. Učiteľ tak v škole pracuje s kvalitne pripraveným žiakom čo má veľký prínos pre samotný vzdelávací proces ako aj motiváciu dosahovať radosť z učenia. 

    Významným prvkom pre rozhodovanie sa rodiča investovať do prípravy a vzdelania svojho dieťaťa je hlavne postavené na cenovej dostupnosti kvalitných programov priamo na školách.

    Program je výnimočný svojim zameraných na praktické kompetenčné vzdelávanie orientované na budúcnosť v prepojení na matematiku a prácu s informáciami ako aj porozumením číslam a podporu smerujúcej
    k finančnej gramotnosti, ktorá nie je postavená len na porozumení finančných odborných termínov
    ale na porozumení tomu ako čísla pracujú a z akého informačného zdroja pochádzajú.   
      

    Program vo forme Krúžku je určený deťom vo veku 4 až 15 rokov a služba je určená aj rodičom
    vo forme kvalitnej starostlivosti vo voľnom čase v prepojení na edukáciu ich detí. 

    Program a edukačná tréningová aplikácia sú pripravované aj pre distribúciu vo forme
    programovej licencie pre školy
    a žiakov formou užívateľskej licencie. 

     

   • ČO PONÚKAME

   • Edukačný program NUMERIKA
    Služby - Krúžok NUMERIKA, prezenčná a dištančná skupinová aj individuálna forma
    priamo na školách po vyučovaní
   • VIAC O PROGRAME
  • INOVÁCIE, BUDÚCNOSŤ, INKLÚZIA

   Náš program význame prispieva k celkovej orientácii dieťaťa v učive a tým pádom aj vo svete. Deti vedieme k tým správnym hodnotám a občianskej uvedomelosti.
   • PRÍNOS PRE VAŠU INŠTITÚCIU

   •  

    zlepšenie výsledkov žiakov a celkového hodnotenia školy

    zapojenie sa do globálnych európskych projektov

    učenie sa stáva zábavou 

      

     

     

  • CENNÍK

   investícia do skutočných hodnôt
   •  

    1€ na žiaka / mesiac (nad 200 detí)

    2,50€ na žiaka/ mesiac (do 200 detí)

     

    Licencia  - 300 - 500 €/ rok

     

    príspevok na organizovanú činnosť zahŕňa: učebné materiály, vyškolenie lektorov, prístup do EDUPAGE

     

     

   PREDBEŽNÝ ZÁUJEMREGIÓNY
  • V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

   info@ozama.sk          0944 647 415
  • SOCIÁLNE SIETE