•  

    špeciálna pedagogička
    Mgr. Veronika Korečková

    koreckova.veronika@ozama.sk